RECYKLING

1 lipca 2007 r. weszła w życie nowa dyrektywa dotycząca utylizacji odpadów elektrycznych i elektronicznych (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive - WEEE). Dyrektywa ma na celu zachęcenie ludzi od zbierania i recyklingu starych produktów elektrycznych zamiast wyrzucania ich.

Recycling

Cały sprzęt elektroniczny i elektryczny (EEE) wprowadzony do obrotu od 2 stycznia 2007 r. Musi być oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci pokazanego tutaj.

Dlaczego recykling produktów elektrycznych jest ważny?
Recykling niechcianych produktów elektrycznych jest korzystniejszy dla środowiska. Urządzenia elektryczne, baterie i akumulatorki, nie powinny być wyrzucane razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Zamiast tego należy je odpowiednio przetwarzać, by chronić środowisko oraz ograniczyć marnowanie cennych materiałów.

Jak mogę oddać stare produkty elektryczne do ponownego przetworzenia?
Rada miasta lub lokalne przedsiębiorstwo komunalne udzieli Ci informacji na temat recyklingu w Twojej okolicy.