WARUNKI PRZYZNAWANIA DODATKOWEJ ROCZNEJ

DZIAŁ 1 - Ogólne

  1. Otrzymanie dodatkowej rocznej gwarancji (zwanej dalej "Dodatkową Gwarancją") możliwe jest jedynie w przypadku zaakceptowania i spełnienia niniejszych warunków.
  2. "Dodatkowa Gwarancja" oznacza, iż okres gwarancyjny podany na opakowania produktu, w instrukcji obsługi bądź książeczce gwarancyjnej zostanie wydłużony o 12 miesięcy.
  3. Dodatkowej Gwarancji udziela VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA dla klientów na całym świecie, z wyłączeniem Wielkiej Brytanii, Irlandii, Ameryki Północnej i Południowej oraz Australii.
  4. Gwarancja lub jej przedłużenie nie mają wpływu na żadne prawa ustawowe. Dodatkowa Gwarancja jest elementem uzupełniającym, dodawanym do obowiązujących praw ustawowych konsumenta.

DZIAŁ 2 - Warunki niezbędne do otrzymania Dodatkowej Gwarancji

  1. Rejestracji dokonać może we własnym imieniu osoba fizyczna, która ukończyła 14 lat, z wyłączeniem mieszkańców Wielkiej Brytanii, Irlandii, Ameryki Północnej i Południowej oraz Australii.
  2. Aby uzyskać dodatkowy rok gwarancji, należy podać swoje imię, nazwisko, wiek, płeć, poprawny adres e-mail, datę i miejsce zakupu produktu oraz numer modelu. Numer modelu znajduje się na tabliczce znamionowej urządzenia.
  3. Rejestracja w celu uzyskania Dodatkowej Gwarancji musi zostać dokonana w terminie 28 dni od daty zakupu produktu.
  4. Każdy produkt można zarejestrować tylko jeden raz.
  5. Zastrzegamy sobie prawo odmowy przyznania Dodatkowej Gwarancji w przypadku naruszenia niniejszych warunków, podania nieprawdziwych danych lub próby dokonania technicznych nadużyć przy procesie rejestracji.

DZIAŁ 3 - Dodatkowa Gwarancja

Jeżeli produkt zarejestrowano zgodnie z postanowieniami działu 2, użytkownik zostanie przekierowany na stronę zawierającą potwierdzenie rejestracji oraz otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem rejestracji.
Należy zachować wydruk potwierdzenia znajdującego się na stronie internetowej lub w e-mailu. Dodatkowa Gwarancja zostanie przyznana jedynie w przypadku okazania wydruku wraz z dowodem zakupu produktu.

W okresie obowiązywania Dodatkowej Gwarancji obowiązują takie same warunki, jak w okresie obowiązywania podstawowej gwarancji. Warunki te oraz dane kontaktowe dla danego kraju znajdują się w instrukcji obsługi produktu lub książeczce gwarancyjnej. Dostępne są również na stronie internetowej www.russellhobbs.com/register/.

Jeżeli zarejestrowany produkt nie jest dostępny w chwili zgłaszania roszczenia gwarancyjnego, np. ze względu na jego wycofanie, wadliwy produkt zostanie wedle naszego uznania zamieniony na produkt o równoważnej jakości i cenie.

DZIAŁ 4 - Prawo właściwe

Wszelkie spory będą rozstrzygane zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Polski.

VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA: lipiec 2013